Tłumaczenia Veris

Z dumą przedstawiamy przykładowe projekty tłumaczeń naukowych zrealizowane przez zespół Veris.


Psychologia

Journal of Happiness Studies (w druku, SPRINGER) ▪ Tłumaczenie artykułu — 8 000 słów [Punkty MNiSW: 35 | Impact Factor: 1.88]

Journal of Adolescent Research (2015, SAGE) ▪ Tłumaczenie artykułu — 10 000 słów [Punkty MNiSW: 20 | Impact Factor: 0.87]

Cognition and Emotion (w recenzji, TAYLOR & FRANCIS) ▪ Proofreading i tłumaczenie — 7 000 słów [Punkty MNiSW: 30 | Impact Factor: 2.52]

Self and Identity (w recenzji, TAYLOR & FRANCIS) ▪ Proofreading i tłumaczenie — 6 000 słów [Punkty MNiSW: 25 | Impact Factor: 1.42]

Polish Journal of Applied Psychology ▪ Tłumaczenie artykułu — 7 000 słów [Punkty MNiSW: 8]

Psychologia środowiskowa (PJAP) ▪ Tłumaczenie polskiej adaptacji metody — 12 000 słów

Psychologia społeczna i psychologia rozwoju ▪ Transkreacja trzech kwestionariuszy — 6 000 słów


Prawo

Elipsa (2014): Prawo Unii Europejskiej ▪ Współtłumaczenie monografii — 25 000 słów

US-China Law Review (2015): Prawo międzynarodowe ▪ Tłumaczenie artykułu do czasopisma — 5 000 słów

International Community Law Review (2015): Międzynadorowe prawo praw człowieka ▪ Proofreading i language polishing — 10 000 słów

Polish Review of International and European Law (2014): Międzynarodowe prawo humanitarne ▪ Tłumaczenie artykułu do czasopisma — 4 000 słów


Politologia

Wydawnictwo UWr (2014) ▪ Zarządzanie projektem przekładu antologii — 129 000 słów


Archeologia

Instytut Archeologii UWr (2015) ▪ Tłumaczenie przypisów do rycin — 2 000 słów

Christian Albrechts Universität zu Kiel (2014) ▪ Tłumaczenie artykułu do monografii — 9 000 słów

Préhistoires Méditerranéennes (2014) ▪ Tłumaczenie artykułu do czasopisma — 6 000 słów


Inne

Rolnictwo i Ochrona Środowiska: Politechnika Białostocka (w druku) ▪ Tłumaczenie 4 artykułów do publikacji pokonferencyjnej — 15 000 słów

Socjologia: International Journal of Fashion Studies (w recenzji) ▪ Tłumaczenie artykułu do czasopisma — 6 000 słów

Filologia polska ▪ Tłumaczenie wystąpienia na konferencję międzynarodową — 7 000 słów

Pedagogika ▪ Tłumaczenie treści plakatu na poster session — 1 000 słów

Etnografia ▪ Proofreading wystąpienia — 3 000 słów